00800 2500 3500(gratis, ma-vr van 08:30-18 uur)

Bedrijfsgegevens

Colofon:

Precon GmbH & Co. KG
Landwehrstrasse 54
64293 Darmstadt
Duitsland  
Tel: 00800 2500 3500 (gratis vanaf de vaste lijn) of 020/50 40 877
Fax: 00800 2224 4422
info@precondieet.nl

Zetel: Darmstadt
KvK HRA Darmstadt Nr. 6580
Beherende vennoot: Precon Deutschland Beteiligungs GmbH
Zetel: Darmstadt
KvK HRB Darmstadt Nr. 7389
Zaakvoerder: Herbert Kaffenberger
BTW-identificatienummer: NL818320941B01

Verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens

Versie: 16 oktober 2012

Wij beseffen dat een zorgvuldige omgang met uw persoonlijke gegevens belangrijk is voor u. Precon gebruikt uw persoonlijke gegevens enkel voor de hieronder vermelde doelen.

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is Precon GmbH & Co. KG, met zakelijk adres Landwehrstraße 54, 64293 Darmstadt, Duitsland.

a) Welke persoonlijke informatie van onze klanten verzamelen en gebruiken wij?

Informatie die wij van u verkrijgen, helpt ons uw shopervaring bij Precon GmbH & Co. KG individueel vorm te geven en voortdurend te verbeteren. Wij gebruiken deze informatie voor de afwikkeling van bestellingen, de levering van goederen en het verrichten van diensten, alsook de afwikkeling van de betaling (bij aankoop op factuur tevens voor vereiste controles). Wij gebruiken uw informatie ook om met u over bestellingen, producten, diensten en marketingaanbiedingen (zie mededeling per e-mail onderaan) te communiceren, evenals om onze gegevens te updaten en uw klantenaccounts bij ons te onderhouden en in stand te houden en u producten of diensten aan te bevelen die u mogelijks zouden kunnen interesseren. Het door u vermelde telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt voor adviserende gesprekken met betrekking tot het BCM programma. Uw telefoonnummer wordt nooit aan derden doorgegeven. Bij aanmelding voor de newsletter wordt uw e-mailadres gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden tot wanneer u zich uitschrijft. Uitschrijven is te allen tijde mogelijk. Wij gebruiken uw informatie tevens om ons platform te verbeteren, om misbruik, in het bijzonder bedrog, te voorkomen of op te sporen of om contractuele partners in staat te stellen technische, logistieke of andere diensten uit te voeren in onze opdracht.

Wij verzamelen de volgende informatie

- Informatie, die u ons verstrekt: wij verzamelen en slaan alle informatie op die u op onze website ingeeft of ons op een andere manier verstrekt. U kunt ervoor opteren ons bepaalde informatie niet te geven. Dit kan er echter toe leiden dat u mogelijks geen gebruik kunt maken van onze aanbiedingen. Wij benutten deze informatie om uw toekomstige shopervaringen persoonlijker vorm te geven, om ons platform te verbeteren en om met u te communiceren. Zo bezorgt u ons informatie wanneer u iets koopt, aan een wedstrijd deelneemt, een vragenlijst invult of met onze klantendienst spreekt. U bezorgt bijvoorbeeld informatie wanneer u een bestelling opgeeft, zaken vermeldt in uw klantenaccount of met ons communiceert per telefoon, e-mail of op een andere manier. Informatie die u ons daarbij bezorgt, kunnen uw naam, uw adres, telefoonnummer, de naam van personen aan wie het gekochte product dient te worden geleverd, met inbegrip van hun adres en telefoonnummer, evenals financiële gegevens zijn.

- Automatische informatie: van zodra u contact met ons opneemt, verkrijgen wij bepaalde informatie, die wij opslaan. Onze website maakt onder andere gebruik van zogeheten cookies en Flash cookies. Wij verkrijgen bepaalde informatie zodra uw webbrowser de BCM websites opent of u reclame en andere inhouden opent die door of in naam van Precon op andere websites ter beschikking worden gesteld. Voorbeelden van informatie die wij verzamelen en analyseren, omvatten het Internet-protocoladres (IP), dat uw computer verbindt met het Internet, ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, logins, e-mailadressen, wachtwoorden, informatie over uw computer en uw internetverbinding zoals bijvoorbeeld browsertype, -versie en -nummer, besturingssysteem en platform, en uw bestelhistoriek.

- Communicatie per e-mail: om uw e-mails gebruiksvriendelijker en interessanter te kunnen vormgeven, krijgen wij vaak een bevestiging over welke e-mails van Precon u opent, voor zover uw computer deze functie ondersteunt. Wij vergelijken ons klantenbestand met ons reclameverbodbestand om te vermijden dat er onnodig e-mails naar onze klanten worden gestuurd. Indien u principieel geen e-mails meer van ons wilt ontvangen, dan kunt u ons daartoe een e-mail sturen naar info@bcm.de .

- Informatie uit andere bronnen: soms maken we ook gebruik van informatie over u die afkomstig is van andere bronnen en wij voegen deze dan toe aan onze informatie over uw klantenaccount.

Voorbeelden van informatie die we uit andere bronnen verkrijgen, zijn geactualiseerde informatie over bestel- en leveringsadres van de bedrijven die wij inschakelen om uw pakket te bezorgen en andere transportfirma’s. Deze informatie gebruiken wij om onze database te updaten, om uw volgende bestellingen probleemloos te kunnen uitvoeren en te garanderen dat we met u in contact kunnen treden, informatie over accounts, aankoop- en betaalvoorkeuren evenals inlichtingen van de Schufa Holding AG, Postfach 1829, 65008 Wiesbaden, Duitsland, die we gebruiken om misbruik, in het bijzonder bedrog, op het spoor te komen, en eveneens om u bepaalde financiële diensten en betaalwijzen (aankoop op factuur) te kunnen aanbieden.

b) Wat heeft dat met cookies te maken?

Cookies en Flash cookies zijn alfanumerieke identificatietekens die wij met behulp van uw webbrowser of andere programma’s naar de harde schijf van uw computer overbrengen. Ze stellen onze systemen in staat om uw browser te herkennen. „Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Indien uw IP anoniem is gemaakt op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte op voorhand afgekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de USA en daar afgekort. In opdracht van de exploitanten van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om verdere diensten ten opzichte van de exploitanten van de website te genereren die in verband staan met het websitegebruik en het internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden samengevoegd. U kunt door middel van een daartoe bestemde instelling in uw browsersoftware verhinderen dat er cookies worden opgeslagen; wij wijzen er u echter op dat in dat geval mogelijks niet alle functies van deze website volledig zullen kunnen worden benut. Daarnaast kunt u er ook voor zorgen dat de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) niet aan Google worden doorgestuurd en eveneens kunt u ervoor zorgen dat deze gegevens niet door Google kunnen worden verwerkt. Daarvoor moet u de op de volgende link beschikbare browser- plug-indownloaden en installeren.

c) Geeft Precon de verzamelde informatie door?

Informatie over onze klanten is belangrijk voor ons en helpt ons om ons aanbod te optimaliseren. We houden ons echter niet bezig met het verkopen van deze klanteninformatie. De informatie die we verkrijgen, geven we enkel in de hieronder beschreven mate door aan contractuele partners.

- Ondernemingen die met ons verbonden zijn: ondernemingen die met ons verbonden zijn en die door Precon worden beheerd, en de dochtermaatschappijen daarvan, wanneer deze ofwel aan deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens zijn onderworpen, ofwel richtlijnen opvolgen die ten minste evenveel bescherming bieden als deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

- Dienstenleveranciers: wij geven andere ondernemingen en individuele personen opdracht tot het vervullen van taken voor ons. Voorbeelden daarvan zijn o.a. de levering van pakketten, de verzending van brieven of e-mails, het bijwerken van onze klantenlijsten, de analyse van onze databases, reclamemaatregelen (met inbegrip van de terbeschikkingstelling van zoekresultaten en links), het afwikkelen van betalingen (creditcard, automatische incasso en aankoop op factuur), exploitanten van onze websites evenals klantendienst en incasso. Bij betaling op factuur controleert en analyseert Precon eventueel uw gegevens en voert indien aangewezen eventueel een kredietwaardigheidscontrole uit op basis van mathematisch-statistische processen bij de firma Schufa Holding AG, Postfach 1829, 65008 Wiesbaden, Duitsland. Daarvoor sturen wij de voor een kredietwaardigheidscontrole benodigde persoonlijke gegevens door naar Schufa en gebruiken we de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een niet-betaling voor een weloverwogen beslissing over de motivering, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst. De kredietwaardigheidscontrole kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) omvatten die op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische processen worden berekend en waarbij in de berekening ervan onder andere adresgegevens worden betrokken. Uw belangen die rechtsbescherming genieten, worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in acht genomen. Deze dienstenleveranciers hebben toegang tot persoonlijke informatie die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. De contractpartners mogen deze informatie echter niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien zijn ze ertoe verplicht de informatie te behandelen in overeenstemming met deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens evenals met de Duitse wetten ter bescherming van persoonsgegevens.

- Bescherming van Precon GmbH & Co. KG en dienstenleveranciers: wij maken klantenaccounts en persoonlijke gegevens van klanten bekend wanneer wij daar wettelijk toe zijn verplicht of wanneer een dergelijke terbeschikkingstelling van gegevens vereist is om onze algemene voorwaardenof andere overeenkomsten uit te voeren of onze rechten evenals de rechten van onze klanten en van de contractpartners te beschermen. Dit omvat een gegevensuitwisseling met ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het voorkomen en beperken van misbruik en creditcardbedrog. Wij vermelden uitdrukkelijk dat er in dit verband geen gegevensoverdracht aan deze ondernemingen plaatsvindt voor ondernemingsdoeleinden. Dit zou in strijd zijn met deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

- Met uw toestemming: in alle andere gevallen zullen wij u informeren wanneer persoonlijke informatie aan contractpartners dient te worden verstrekt, en zullen wij u de mogelijkheid geven om uw toestemming te geven.

d) Hoe veilig is informatie over mij?

- Bij de bevestiging van een bestelling vermelden wij het nummer van uw creditcard niet. Vanzelfsprekend wordt in de loop van de verwerking van uw bestelling het volledige nummer van uw creditcard gecodeerd doorgegeven aan de bevoegde creditcardfirma en daar verwerkt. Voor u is het belangrijk dat uw wachtwoord en uw computer beveiligd zijn tegen onrechtmatige toegang. Indien u uw computer met anderen deelt, dient u erop te letten dat u zich na iedere sessie afmeldt van onze website.

e) Wat heeft dit te maken met links naar andere sites?

- De BCM website omvat links naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van die websites en wij staan er niet borg voor. Het is steeds de respectieve aanbieder of exploitant van de gelinkte sites die verantwoordelijk is voor de inhoud ervan.

f) Welke informatie kan ik inzien?

- U kunt een ruime hoeveelheid informatie over uw account en uw interactie met Precon GmbH & Co. KG inzien en in bepaalde gevallen direct zelf updaten. Om welke informatie het gaat, verneemt u wanneer u in de rubriek myBCM onder “Mijn profiel“ klikt.

g) Welke keuzemogelijkheden heb ik?

- Zoals hierboven vermeld, hebt u steeds de keuze om geen informatie te verstrekken, hoewel deze informatie zou kunnen worden gebruikt voor shoppen of gebruik.

- Op de onder "Mijn profiel“ aangegeven pagina’s kunt u bepaalde informatie toevoegen of updaten. Wanneer u informatie update, behouden wij gewoonlijk een kopie van uw oorspronkelijke gegevens in ons archief.

- Via een mededeling aan BCM Klantenservicekunt u uw gebruikersaccount aanpassen, indien u geen e-mails of andere post van ons wilt ontvangen.

- In de Help-functie in de menubalk van de meeste webbrowsers vindt u uitleg over hoe u kunt beletten dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u ervoor kunt zorgen dat uw browser opmerkt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, of ook nog hoe u eerder ontvangen cookies uit uw PC kunt verwijderen. De manier waarop uw browser omgaat met Flash cookies die door browser-add-ons worden gebruikt, kunt u beïnvloeden door de instellingen van de browser-add-ons te wijzigen. Cookies stellen u echter in staat om sommige van de essentiële functies van Precon te gebruiken. Wij bevelen dan ook aan om de cookie-functies geactiveerd te houden. U kunt bijvoorbeeld geen functies op onze website gebruiken waarvoor een aanmelding vereist is, indien cookies niet worden aanvaard. Daarnaast bevelen wij u aan om, indien uw PC ook door anderen wordt gebruikt en indien deze zodanig is ingesteld dat cookies en Flash cookies worden aanvaard, u steeds volledig van onze website af te melden na gebruik.

- U hebt het recht om gratis inlichtingen op te vragen over de met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens en deze gegevens te laten corrigeren, afschermen of verwijderen.

h) Mogen kinderen bestellingen plaatsen via de BCM websites?

- Precon GmbH & Co. KG biedt geen producten aan die door minderjarigen kunnen worden gekocht. Indien u nog geen 18 jaar bent, mag u de shop op de BCM website enkel samen met een ouder of voogd benutten.

Tips

Indien u vragen heeft in verband met de bescherming van gegevens bij Precon GmbH & Co. KG, stelt u ons deze dan zo precies mogelijk via ons contactformulier. Wij zullen proberen om uw bedenkingen uit de weg te ruimen.

Onze business verandert voortdurend. Deze veranderingen weerspiegelen zich eveneens in onze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens en onze algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om u met een bepaalde frequentie mededelingen toe te sturen over de richtlijnen die bij ons van toepassing zijn. U kunt echter in ieder geval best regelmatig onze website bezoeken en kennis nemen van wijzigingen. Voor zover er niets anders is geregeld, is het gebruik van alle informatie die wij over u en uw klantenaccounts hebben, onderworpen aan deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Wij verzekeren u dat wij wezenlijke wijzigingen van onze  verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens die tot een geringere bescherming van reeds verkregen klantengegevens zouden leiden steeds enkel met toestemming van de betrokken klanten zullen doorvoeren.

Gelieve u bij vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens per e-mail te wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming, de heer ing. Rolf Vogel.